Kampgeld betalen

We hebben nog van diverse jeugd geen kampgeld ontvangen, we gaan er vanuit dat iedereen voordat we vertrekken betaald heeft.

We willen u/je vragen het kampgeld van € 35,00 voor de eerste persoon uit het gezin en € 30,00 voor elke volgende persoon uit het gezin over te maken naar:

Bankrekeningnummer 3617.02.051 t.n.v. Hervormde Gemeente Maranatha o.v.v. ‘Jeugdkamp 2012 + Je naam’.