Aanmelden voor jeugdkamp via website

Helaas waren er wat (planning en technisch) problemen met de uitrol van de nieuwe jeugdkamp website waardoor het aanmelden tot op heden via de website niet duidelijk en niet mogelijk was. Vanaf vandaag is het mogelijk om je alsnog via de digitale weg aan te melden mocht je dit nog niet gedaan hebben.

Klik hier om je aan te melden

Op dit moment inventariseren we het aantal aanmeldingen dat via de brievenbus gekomen is.